Manual e antoloxía da literatura galega medieval

Manual e antoloxía da literatura galega medieval

· · · · ·
Cómpre achegármonos á nosa literatura medieval e cómpre facérmolo cun apoio bibliográfico de doado manexo e que sexa intelixible non só para os especialistas senón para o lector común e mais para o estudiante que comeza a coñecer a literatura galega. Velaquí un libro que reúne dous aspectos fundamentais: as fontes literarias e unha análise crítica útil e clara que facilita a lectura e traza nidiamente os lindes dese complexo fenómeno cultural que foi o nacemento da literatura galega.
Estamos enviando el reporte, aguarda un momento.
Hemos recibido el reporte
Intenta descargarlo nuevamente dentro de unas horas

Gracias por tu colaboracion
Debes esperar un momento para poder enviar otro reporte.